De overheid, met name de politie, heeft een tool ontwikkeld die de naam ‘Misdaad in Kaart’ draagt. Met dit hulpmiddel check je welk aantal geslaagde en gefaalde inbraken er de afgelopen periode in zijn of haar gebied zijn geweest. Omwille van de privacy van de betrokken bewoners zijn de cijfers samengevat per wijk. Je kunt dus niet zien hoeveel inbraken er in jouw straat zijn geweest of op welke adressen er allemaal is ingebroken, maar alleen hoe dat aantal in jouw wijk is, en natuurlijk hoe dat in de wijken elders in Nederland is.

Hoe inbraak te voorkomenInbreker

Inbraken zijn niet te voorkomen, en die illusie moeten we ook helemaal niet hebben. Het voorkomen van inbraken is dan ook niet per se noodzakelijk, het gaat er meer om dat we het inbrekers zo onaantrekkelijk mogelijk maken om bij ons in te breken. Je kunt dat doen door de woning vooral goed te beveiligen, maar daarnaast ook door je spullen goed op te bergen en ramen en deuren goed te sluiten. Heel veel inbraken zijn eigenlijk insluipingen, wat inhoudt dat een inbreker zonder sleutel binnen is gekomen, bijvoorbeeld doordat de deur open stond omdat je even een boodschap moest doen, omdat je op zolder bezig bent en er niemand beneden is, of omdat je lekker in de tuin ligt te zonnen. Ook kunnen inbrekers via het raam binnenkomen, al is het nog zo klein. Houd daarom ramen en deuren gesloten, ook als je maar heel even weg bent en er toch niemand in de buurt is!